Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030309
O
Odpad z vápennej usadeniny

Detail služby

030309
odpad z vápennej usadeniny
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

Špecifikácie služby