Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030308
O
Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

Detail služby

030308
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

Špecifikácie služby