Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030307
O
Mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky

Detail služby

030307
mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

Špecifikácie služby