Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030305
O
Kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)

Detail služby

030305
kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

Špecifikácie služby