Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030302
O
Usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu

Detail služby

030302
usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

Špecifikácie služby