Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030205
N
Iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

030205
iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby