Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030202
N
Organochlórované prostriedky na ochranu dreva

Detail služby

030202
organochlórované prostriedky na ochranu dreva
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby