Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030201
N
Nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

Detail služby

030201
nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby