Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030105
O
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

Detail služby

030105
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU

Špecifikácie služby