Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030104
N
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

030104
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU

Špecifikácie služby