Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020705
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

Detail služby

020705
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA

Špecifikácie služby