Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020603
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

Detail služby

020603
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z PEKÁRSKEHO A CUKRÁRENSKÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby