Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020601
O
Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

Detail služby

020601
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z PEKÁRSKEHO A CUKRÁRENSKÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby