Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020402
O
Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

Detail služby

020402
uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby