Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020299
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

020299
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

Špecifikácie služby