Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020204
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

Detail služby

020204
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

Špecifikácie služby