Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020203
O
Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

Detail služby

020203
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

Špecifikácie služby