Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020199
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

020199
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

Špecifikácie služby