Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020110
O
Odpadové kovy

Detail služby

020110
odpadové kovy
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

Špecifikácie služby