Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020109
O
Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

Detail služby

020109
agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

Špecifikácie služby