Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020108
N
Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

020108
agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

Špecifikácie služby