Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020104
O
Odpadové plasty okrem obalov

Detail služby

020104
odpadové plasty okrem obalov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

Špecifikácie služby