Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020103
O
Odpadové rastlinné pletivá

Detail služby

020103
odpadové rastlinné pletivá
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

Špecifikácie služby