Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
020101
O
Kaly z prania a čistenia

Detail služby

020101
kaly z prania a čistenia
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

Špecifikácie služby