Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010508
O
Vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

Detail služby

010508
vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

Špecifikácie služby