Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010506
N
Vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

010506
vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

Špecifikácie služby