Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010505
N
Vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej

Detail služby

010505
vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

Špecifikácie služby