Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010504
O
Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

Detail služby

010504
vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

Špecifikácie služby