Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010413
O
Odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

Detail služby

010413
odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby