Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010411
O
Odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

Detail služby

010411
odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby