Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010410
O
Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

Detail služby

010410
prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby