Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010409
O
Odpadový piesok a íly

Detail služby

010409
odpadový piesok a íly
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby