Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010408
O
Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

Detail služby

010408
odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby