Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010407
N
Odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

Detail služby

010407
odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby