Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010309
O
Červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10

Detail služby

010309
červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby