Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010308
O
Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

Detail služby

010308
prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby