Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010307
N
Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

Detail služby

010307
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby