Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010306
O
Hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

Detail služby

010306
hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby