Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010305
N
Iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

Detail služby

010305
iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby