Vytvoriť dopyt

Vyberte a špecifikujte služby, ktoré by ste chceli naceniť a objednať. Po odoslaní dopytu vás kontaktujeme s orientačné cenou.

Zoznam poskytovaných služieb

Kód
N/O
Názov položky
Typ služby
010101 010101
O
Odpad z ťažby rudných nerastov Odpad z ťažby rudných nerastov
Odpady