Vytvoriť dopyt

Vyberte a špecifikujte služby, ktoré by ste chceli naceniť a objednať. Po odoslaní dopytu vás kontaktujeme s orientačné cenou.

Zoznam poskytovaných služieb

Kód
N/O
Názov položky
Typ služby
010407 010407
N
Odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov Odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov
Odpady
010408 010408
O
Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
Odpady
010409 010409
O
Odpadový piesok a íly Odpadový piesok a íly
Odpady
010410 010410
O
Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
Odpady
010411 010411
O
Odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 Odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07
Odpady
010412 010412
O
Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11
Odpady
010413 010413
O
Odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 Odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
Odpady
010499 010499
Odpady inak nešpecifikované Odpady inak nešpecifikované
Odpady
010504 010504
O
Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
Odpady
010505 010505
N
Vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej Vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej
Odpady