Vytvoriť dopyt

Vyberte a špecifikujte služby, ktoré by ste chceli naceniť a objednať. Po odoslaní dopytu vás kontaktujeme s orientačné cenou.

Zoznam poskytovaných služieb

Kód
N/O
Názov položky
Typ služby
010101 010101
O
Odpad z ťažby rudných nerastov Odpad z ťažby rudných nerastov
Odpady
010102 010102
O
Odpad z ťažby nerudných nerastov Odpad z ťažby nerudných nerastov
Odpady
010304 010304
N
Kyslá hlušina zo spracovania sírnej Kyslá hlušina zo spracovania sírnej
Odpady
010305 010305
N
Iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky Iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky
Odpady
010306 010306
O
Hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 Hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
Odpady
010307 010307
N
Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov
Odpady
010308 010308
O
Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
Odpady
010309 010309
O
Červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10 Červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10
Odpady
010310 010310
N
Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 0... Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07
Odpady
010399 010399
Odpady inak nešpecifikované Odpady inak nešpecifikované
Odpady
1 2 3 91 Nasledujúci